free hit counter Prioritetet - PSD
Barazia- për shumicën që ka pak

Angazhimi për ta, angazhimi bashkë me ta, është përpjekje për interesin e përgithshëm.

Lexo më shumë
Arsim për të gjithë

Ne jemi të përkushtuar që arsimi të jetë gjithëpërfshirës, cilësor, që zhvillon talentet dhe realizon
potencialin e qytetarëve.

Lexo më shumë
Barazia Gjinore

Ne angazhohemi për ndërhyrje në strukturën shoqërore dhe ekonomike me qëllim të rivlerësimit të roleve ekzistuese gjinore në funksion të lirisë, drejtësisë dhe solidaritetit social.

Lexo më shumë
Ekonomia

Ne përkushtohemi për Republikë sociale dhe zhvillimore. Inkurajojmë një ekonomi të qëndrueshme që fuqizon proceset e prodhimit të mirëqenies

Lexo më shumë
Demokracia

Ne i përkushtohemi një shoqërie demokratike, duke ndarë bindjen se demokracisë duhet t’ia ruajmë statusin e parimit, si frymë organizimi brenda nesh, dhe si qeverisje në institucionet e Republikës. Për ne ajo është pikënisje dhe qëllim.

Lexo më shumë
Te drejtat e njeriut- mosdiskriminimi

Ne e shohim çdo gjeneratë përgjegjëse për fatin e vendlindjes së përbashkët dhe të mjedisit të saj.

Lexo më shumë
Paga minimale

Partia Socialdemokrate propozon kalimin nga koncepti i pagës minimale tek ai i pagës për të jetuar.

Lexo më shumë