free hit counter Fjalimi i Dukagjin Goranit mbi gjendjen e shqiptarëve në Luginën e Preshevës - PSD