free hit counter Barazia- për shumicën që ka pak - PSD

Sot, qytetarët e Republikës janë shumica që ka pak. Angazhimi për ta, angazhimi bashkë me ta,
është përpjekje për interesin e përgithshëm. Politikat që shpunësuan, varfëruan dhe përjashtuan
duhet të zëvëndësohen me politikat zhvillimore, social-demokrate, që do të mundësojnë prodhim
vendor, punësim dhe shpërndarje të drejtë.