free hit counter Demokracia - PSD

Ne i përkushtohemi një shoqërie demokratike, duke ndarë bindjen se demokracisë duhet t’ia ruajmë statusin e parimit, si frymë organizimi brenda nesh, dhe si qeverisje në institucionet e Republikës. Për ne ajo është pikënisje dhe qëllim.

Demokracia si vlerë e koncept është mënyra  më radikale për luftimin e mendësisë totalitare, si dhe për rishpërndarjen barazitare të peshës  politike, mobilitetit social, mundësive dhe të drejtave. Për ne demokracia është përfshirje, forma e saj është rrethi, kështu menjanohet edhe ndarja midis përfaqësuesit dhe të përfaqësuarit. Ne angazhohemi që infrastrukura ligjore dhe sjellja institucionale në Kosovë të kenë natyrë afirmative; për të krijuar mundësi e hapësira për përparim shoqëror dhe përmbushje individuale, dhe kurrsesi kufizuese dhe disiplinuese.