free hit counter Shkrimet - PSD

Botërisht, dhe në Kosovë, nocioni grua nuk është unik. Ai është i çarë, i fragmentuar në realitete të shumta që përbëhen nga klasat shoqërore, nivelet kulturore, hapësirat gjeografike, etnitë dhe përkatësitë e tjera. Ndonëse dallojnë për nga nevojat dhe dëshirat, ndonëse mund të kenë përjetime të ndryshme, që të gjitha gratë, TË GJITHA, pa përjashtim, […]

Lexo më shumë

Kthimi është nga konceptet bazë që e vendos në një lloj marrëdhënie politikën ditore me thirrjen universaliste. Pak a shumë i njëjti proces vjen edhe në religjion, megjithëse ndryshe i mbështjellur. Fryma e shenjtë bëhet komuniteti që e pranon thirrjen. I vdekuri (jo domosdo fizikisht) kthehet, ringjallet, në fakt zbret nga qielli. Krishti ishte kthyer. […]

Lexo më shumë

Nuk ka fuqi më të madhe sesa të pasurit e fjalës së fundit mbi lirinë e dikujt. Nga lartë, poshtë. Ekzekutohet vendimi. Pushtet i jashtëzakonshëm. Një pushtet i gjithëpushtetshëm i ardhur me kredencialet e shpresës, ndryshimit, rilindjes. Një Presidente me prerogativin më sublim, atë të faljes, refuzon të falë. Falja si atribut qenësor i tërësisë […]

Lexo më shumë

Debati rreth deklaratës së kandidates për deputete të VV, Shqipe Selimit, për rolin “natyror të gruas” po bëhet brenda një konteksti shumë të ngushtë argumentativ, pa arritur të tejkalohen caqet e shtruara nga deklarimi i saj.  Kritika nuk guxon të na lë brenda llojit të feminizmit kulturor.   Para se të mbërrijmë tek Shqipe Selimi, […]

Lexo më shumë

Ndërkohë që ngushëllojmë dhe bashkëndiejmë me viktimat e sulmeve terroriste, ndërkohë që dënojmë krimet e tmerrshme në Paris, në Kabul, në Vjenë dhe kudo tjetër… A kemi ne përgjegjësi për Kujtimin? Disa thanë se përgjegjësia jonë lidhet me harrimin e kombit, paskemi të bëjmë me zvenitje të identitetit kombëtar. Edhe mundet, nuk e di. Por, […]

Lexo më shumë

Taksë apo reciprocitet? Apo ndoshta quhet “tarifë”?! Opinioni publik mësoi dallimin (e saktë) midis taksës dhe tarifës vetëm kur Qeveria e re na tregoi se ata që e vendosën taksën, në fakt nuk e paskan ditur çfarë është ajo. Taksa na u mbledhka kryesisht brenda, kurse tarifa një shprehje nga e drejta tregtare për marrëdhëniet […]

Lexo më shumë
  • 1
  • 2