free hit counter Personalja është politike; qeveri patriarkale; gratë rrezikohen më shumë nga burrat në shtëpi sesa nga pandemia në rrugë. - 16.09.2020 - PSD