free hit counter Nuk mund të jenë profesioniste e meritore në punësim veç familjarët e këtij pushteti. 16.5.2023 - PSD