free hit counter Ligji për inspektime krijon polici politike - PSD

Në muajin dhjetor të vitit 2021 Projektligji për Inspektimin Administrativ kalon fazën e konsultimeve publike. Projektligji ka për synim krijimin e Inspektoriatit Administrativ, që do jetë agjenci ekzekutive dhe e cila më shumë i ngjan një trupe policore civile pa uniformë, që do të kontrolloj, shantazhoj dhe hetoj administratën publike drejtpërdrejt nga zyra e Ministrit Sveçla.

Zyrtarëve publik po iu shtohet edhe një mekanizëm i centralizuar për të vlerësuar punën e tyre. Aktualisht, puna e zyrtarëve publik vlerësohet nga eprorët më të lartë në hierarki si dhe në disa raste nga zyra e Auditorit të Përgjithshëm. Gjithashtu, në rastet kur ka dyshime për ndonjë vepër penale, atëherë veprimtaria e zyrtarit të caktuar hetohet nga edhe nga organet e drejtësisë. Me ligjin e ri për Inspektoriatin Administrativ ku inspektori mund të kryej inspektimin edhe pa paralajmërim edhe pa subjektin që po inspektohet, jo vetëm që ndërhyn drejtpërdrejt në pavarësinë dhe neutralitetin politik të institucioneve të garantuara me Kushtetutë dhe ligj, i njëjti hap rrugën për inskenime e montime të çfarëdoshme me motiv të shtrirjes së kontrollit dhe pushtetit nga lartë-poshtë.

Për më tepër, një ligj tjetër, përkatësisht Projektligji për Inspektimet që tashmë ka kaluar edhe në shqyrtim të dytë në Kuvendin e Kosovës ka krijuar rrugën që drejtpërsëdrejti Qeveria të ndërhyjë në kompetencat ekskluzive të pushtetit lokal që komunat i gëzojnë me legjislacionin aktual. Nga shembujt nëpër botë e dijmë që ndërhyrja në kompetencat e Qeverisjes Lokale, pra në centralizimin e tyre në pushtet qendror, vec autoritarizëm ushqen. Ky është rreziku që kanos Kosovën në momentin që një ligj i tillë hyn në fuqi.

Kërkesa e jonë është e qartë: Projektligji për Inspektimin Administrativ nuk guxon të kaloj. Inspektoriati Administrativ do të jetë një prej mekanizmave më efikas që pushteti do të ketë në dorën e tij për të kontrolluar, shantazhuar e policuar punonjësit përbrenda aparatit shtetëror.