free hit counter PSD bëhet pjesë e Deklaratës së Solidaritetit Rajonal - PSD
PSD është bërë pjesë e Deklaratës së Solidaritetit Rajonal përballë pandemisë. COVID-19 ka vërtetuar edhe një herë pozicionet e drejta të së majtës.
Janë dy mësimet kryesore të pandemisë: privatizimi e komercializmi total që ka dëmtuar rëndë, ndër të tjera edhe sistemin shëndetësor sërish po dëshmohet i gabuar. Por, krahas kësaj, pandemia, sikur ngrohja globale e çështja e emigrantëve na e thonë të njejtën gjë: shteti është i pamjaftueshëm karshi problemeve planetare, siç është i tepërt dhe i huaj si qeveri centraliste.
Solidariteti e internacionalizmi janë vlerat politike të barazisë. Më poshtë deklarata e plotë në gjuhën shqipe:
http://regionalnasolidarnost.info/shqip/?fbclid=IwAR2t5aP0W29qxojXbl2ex82TMyvY9ah2nW22-PE4uutx1uIdsGRb7A8mjwc