free hit counter 12 punëtorë të vdekur në punë në 6 muajt e fundit 23.6.2023 - PSD