free hit counter Bazë - PSD
Pagë bazë për secilin qytetar

•Secili qytetar, pavarësisht përkatësive do ta ketë një bazë (60 euro) për ta krijuar e rritur jetën e tij këtu. Kjo Bazë është 300 euro për familjen mesatare në Kosovë. • Skemat sociale ekzistuese mirëmbajnë pozitën ekonomike për pranuesit e tyre. Kushdo që pranon pagë, qoftë vetëm 1 herë, i ndërpritet mbështetja. • Skemat sociale […]

Lexo më shumë
Fondi i Sigurimit Social

PSD do të themelojë një institucion të veçantë të përkujdesjes shoqërore. Fondi i Sigurimit Social do të bëhet mburojë për rreziqet që sjell presioni i tregut. Ky fond do të financohet 5% nga punëtorët dhe 5% nga punëdhënësit. Konteksti Shkalla e papunësisë në Kosovë është 26%. Shteti nuk angazhohet për lidhje të tregut të punës […]

Lexo më shumë
Tatimi progresiv dhe taksat e mirëqenies

Tatimi progresiv është një nga instrumentet politike që përdoret për ta zvogëluar pabarazinë që e prodhon procesi akumulues i kapitalit. Hendeku që krijohet nga procesi akumulues merr formën e konfliktit shoqëror sa herë që shteti qëndron pasiv karshi kësaj dukurie. Emigracioni është po ashtu një formë e reagimit karshi pabarazisë. Indikatorët e EUROSTAT, qoftë shikuar […]

Lexo më shumë
Zhvillimi i hershëm i fëmijëve

Në Kosovë janë vetëm 49 çerdhe publike. Shumica dërrmuese e çerdheve janë private. Vetëm 6.2% e fëmijëve të grupmoshës 0-5 vjeç shkojnë në çerdhe. Në Shqipëri kjo shifër është 80%. Në Evropë 94%. Ka tashmë pajtueshmëri mbi dobitë që përfiton shoqëria dhe anëtarët e saj që janë bërë pjesë e edukimit të hershëm. Studimet flasin […]

Lexo më shumë
Shëndetësi publike

Shëndeti i qytetarit nuk ka qenë asnjëherë prioritet i qeverisjes. Shëndetësia publike përveç që gërryhet nga brenda prej formave privatizuese, ajo e ka mbi kokë edhe presionin e emigrimit. Shërbimet janë komercializuar përmes mënyrave formale e joformale. Marrëdhënia korruptive midis sektorit publik dhe atij privat e ka si vaj lëvizës profitin drejt spitaleve private. Xhepat […]

Lexo më shumë