free hit counter Kuvendi i jashtëzakonshëm i PSD-së - PSD

Sot, qytetarët e Republikës janë shumica që ka pak. Angazhimi për ta, angazhimi bashkë me ta, është përpjekje për interesin e përgithshëm. Politikat që shpunësuan, varfëruan dhe përjashtuan duhet të zëvendësohen me politikat zhvillimore, social-demokrate, që do të mundësojnë prodhim vendor, punësim për të gjithë dhe shpërndarje të drejtë.